<

Highly Commended “Aquatoria smart water”

Награда за решение на бизнес-конференции по водной индустрии Global Water Summit 2020.